RDNK 1000

DN ulash trubkasi, mm:
kirish 50
chiqish 50
Qurilish uzunligi, mm 170
GOST 12820-80 bo’yicha ulanish gardish turi
Og’irligi, kg, 8 dan oshmasligi kerak

Tasnif

Boshqariladigan o’rta tabiiy gaz GOST 5542-87
GOST 20448-90 bo’yicha suyultirilgan gazning gaz fazasi
Kirish bosimi diapazoni, MPa 0,05-0,6
Chiqish bosimini sozlash diapazoni, kPa 2,0-5,0
Kommutatsiya moslamasini sozlash diapazoni, kPa:
chiqish bosimi ortishi bilan (1,2-1,8) Rout
chiqish bosimining pasayishi bilan (0,2-0,5) Rout
Maksimal kirish bosimidagi quvvat, m³/soat 900
Noto’g’ri tartibga solish,%, ±10 dan oshmasligi kerak
DN ulash trubkasi, mm:
kirish 50
chiqish 50
Qurilish uzunligi, mm 170
GOST 12820-80 bo’yicha ulanish gardish turi
Og’irligi, kg, 8 dan oshmasligi kerak